Etikettartiklar
Läst 44691 ggr
[TanatosNyx]
2015-02-19, 14:20

Missfall & fosterdöd

Kanske är du själv drabbad eller så känner du någon som drabbats av missfall eller intrauterin fosterdöd. 15% av alla kända graviditeter slutar i missfall så det är inget ovanligt fast det kan kännas så då få pratar om det. Här är en liten artikel som förklarar en del om missfall och intrauterin fosterdöd.

Spontan Abort
Spontana aborter kallas de allra vanligaste missfallen som vi drabbas utav.  Dessa missfall sker när kroppen upptäcker att något har gått fel med graviditeten, vanligen är fostret ej livsdugligt. Det är helt enkelt naturens gång att sålla bort det som är sjukt/skadat. Spontant abort brukar vanligen ske fram tills att embryots hjärta ska börja slå i vecka 6. Därför brukar man säga att missfallsrisken minskar om man har sett ett hjärta slå med hjälp av ultraljud.

Symptom på spontan abort är blödningar, smärta i mage/rygg och plötsligt försvunna graviditetssymptom.

Avstannad graviditet - Missed Abortion
En avstannad graviditet är samma sak som spontan abort, förutom att kroppen inte själv upptäcker att embryot inte lever. Graviditeten ligger då kvar i livmodern, som i sin tur kan fortsätta växa precis som vanligt. Ibland kan modern ana oråd och söka vård, men hon kan lika gärna gå helt ovetandes fram till rutinultraljudet, som då kan bli väldigt chockartat. Man kommer dit med förväntningen att få se sitt lilla barn, och möts av informationen om att fostret legat död i veckor/månader i magen.

Symptom på en avstannad graviditet behöver inte förekomma, men man kan få små blödningar och eventuellt plötsligt försvunna graviditetssymptom.

Utomkvedshavandeskap
Utomkvedshavandeskap är när graviditeten växer utanför livmodern. Vanligen har graviditeten fastnat i ena äggledaren, men kan även hamna i äggstocken eller fritt i buken. Detta är ett livshotande tillstånd.

Symptom på utomkvedshavandeskap är blödningar och buksmärta (eventuellt åt ena sidan/äggledaren) som debuterar mellan graviditetsvecka 5 och 7. Efter vecka 8 anses risken vara mycket liten, då embryot är såpass stort att en eventuell äggledare skulle brista. Undantag förekommer dock, och det gäller bara det som har satt sig i äggledaren.

Ofostrig graviditet
Ofostrig graviditet brukar oftast komma ut som en spontan abort, men ibland fortsätter graviditeten att utvecklas och växa precis som en vanlig graviditet. Detta går dock bara till ett visst stadie, sedan avstannar graviditeten. Ofostrig graviditet är precis vad det låter som - en graviditet som saknar själva fostret. Något gick fel i celldelningen så endast hinnsäck och moderkaka bildades. Raka motsatsen till enäggstvillingar med andra ord. Det kan kännas väldigt snopet att drabbas utav detta, då man trott sig vänta barn, men i själva verket fanns där aldrig något foster.

Symptom på ofostrig graviditet är desamma som för spontan abort och avstannad graviditet.

Druvbörd och Mola
Druvbörd är ett mycket sällsynt tillstånd där graviditeten är missbildad i varierande grad. Det finns två varianter av druvbörd - partiell och komplett. Har man den kompletta varianten finns inget foster. Namnet druvbörd kommer sig av den mycket typiska cellklumpen med blåsor som uppstår som närmast kan liknas vid en druvklase.

Druvbörd kan diagnosticeras med hjälp av ultraljud och blodprov. Dock fastställs inte diagnosen utan att ha skickat graviditetsresterna på analys. För detta krävs att man skrapas. 

Druvbörd upptäcks oftast före graviditetsvecka 12, då den drabbade oftast söker vård då hon mår såpass dåligt. En partiell druvbörd kan dock i sällsynta fall upptäckas vid rutinultraljudet. Man tvingas då avbryta graviditeten, även om man har ett friskt foster. Detta eftersom risken finns att det som kallas mola kan sprida sig i kroppen och orsaka bland annat lungcancer.

Symptom på druvbörd är smärta, blödningar samt mycket kraftiga graviditetssymptom, då HCG-nivåerna blir skyhöga vid detta tillstånd. En del tror att dem väntar tvillingar på grund av att de mår så dåligt.

Tvillingtransfusionssyndrom
Detta ovanliga syndrom drabbar endast den som väntar enäggstvillingar(eller fler) som delar moderkaka. Enkelt förklarat innebär det att ena tvillingen får för mycket blod av moderkakan, medan den andra får alldeles för lite. Detta medför stora risker för båda tvillingarna, som kan bli mycket sjuka. 

Detta tillstånd går att operera med hjälp av avancerad laserteknik. Man söker då upp specifika blodkärl som tros orsaka problemet, och bränner helt enkelt av dem. Obehandlat har detta syndrom hög dödlighet.

Tvillingtransfusionssyndrom upptäcks med hjälp av ultraljud. 

Försvagad livmodertapp
Ibland kan kvinnans livmodertapp vara försvagad av någon anledning. Det kan bero på bakomliggande sjukdom eller operation, t.ex. konisering. När graviditeten börjar tynga på livmodertappen kan då kvinnan börja öppna sig i förtid.

Detta tillstånd går att förhindra med medicinering, strikt sängläge för kvinnan, och ibland kan ett cerklage sättas in. Ett cerklage innebär att man syr ett/ett par stygn i tappen för att hjälpa kroppen att bibehålla den stängd. Ibland kan man sy igen den helt och förlösa kvinnan med hjälp av kejsarsnitt.

Symptom på försvagad livmodertapp kan vara prematura värkar, blödning, slemproppsavgång osv. men ibland får kvinnan inga symptom alls förrän det är för sent, och hon får krystvärkar.

Immunisering
Ibland skapar kvinnans kropp antikroppar mot graviditeten. Då kan hennes immunförsvar attackera fostret och kroppen kan försöka stöta bort graviditeten. Om kvinnan redan har en autoimmun sjukdom löper hon en ökad risk för att drabbas utav detta.

Detta tillstånd går att medicinera. 

Progesteronbrist
Spontana aborter som sker efter vecka 6 kan bero på progesteronbrist. Detta medför att graviditeten inte kan fästa/hänga kvar ordentligt i livmoderväggen. Kvinnan drabbas då av missfall trots att fostret är friskt och livsdugligt.

Progesteronbehandling kan förhindra att detta uppstår. Det är viktigt att detta sker i samråd med läkare, då även missfall kan hållas kvar pga behandlingen. Man drabbas då av en avstannad graviditet.

Behandling kan vara aktuell om man drabbas av minst 3 tidiga missfall i följd trots till synes friska graviditeter.

Tromboser/Moderkaksinfarkter
Ibland kan det bildas små blodproppar/tromboser som fastnar i och förstör moderkakan, alternativt dödar fostret. Detta kan konstateras genom analys. Då kan man få blodförtunnande medicinering inför nästa graviditet. Vanligen får man fragmin och innhotep - en kombination av tabletter och sprutbehandling. Ibland kan man dock få trombyl i stället. 

Kromosomfel/Trisomier
Ibland drabbas fostret utav ett kromosomfel, oftast är det ett kromosompar som får en extra kromosom - en så kallad trisomi. De tre vanligaste trisomierna är 13(Pataus syndrom), 18 (Edwards syndrom) och 21 (Downs syndrom). Dessa medför en rad missbildningar, och oftast överlever inte fostret tiden i magen, eller dör kort efter förlossningen. Downs har dock något bättre förutsättningar.

Preeklampsi/Eklampsi/Hellp-syndrom
Eskalerande havandeskapsförgiftning är ett allvarligt tillstånd som riskerar både moderns och barnets liv om graviditeten får fortlöpa. Mammans kropp reagerar på graviditeten och modern blir mycket sjuk; blodtrycket stiger, organen tar skada och hon riskerar svåra kramper och organsvikt. Barnet riskerar att bli tillväxthämmat, få näringsbrist och moderkakan kan lossna. Lätt havandeskapsförgiftning är ganska vanligt förekommande, och det brukar räcka med att gå på täta kontroller och eventuellt medicineras, men om det utvecklar sig till allvarligare former behöver man läggas in på sjukhus för dygnet runt övervakning, medan man överväger när det är tryggare att förlösa barnet än att låta graviditeten fortgå. Både modern och barnet övervakas noga.

En av MVCs viktigaste uppgifter är att spåra detta tillstånd och se till att modern snabbt kommer under vård. Därför kollas alltid ditt blodtryck och du får lämna urinprov.

Moderkaksavlossning
Ibland lossnar moderkakan ifrån livmoderväggen, och då klipps fostrets näring och syretillförsel abrupt. Varje sekund är viktig här. Lossnar moderkakan är fostrets enda räddning urakut snitt.

Moderkakan kan lossna om man får ett hårt slag emot magen, lider av svår havandeskapsförgiftning eller i sällsynta fall är orsaken okänd.

Ibland släpper moderkakan lite i kanten och orsakar blödningar, det brukar räcka med vila och sjukskrivning i det läget. Detta är rätt vanligt, men vållar så klart stor oro. Blödningarna kan vara mycket kraftiga.

Navelsträngsframfall
Om vattnet går utan att barnet är fixerat kan navelsträngen trilla ut och klämmas. Barnet riskerar då att kvävas och behöver förlösas akut. Därför brukar man få rådet att lägga sig ner omedelbart om vattnet går utan att barnet är fixerat. Råden går dock isär lite, förr skulle man alltid tillkalla ambulans, men numera kan man även få rådet att åka in själv. Mitt råd som artikelskrivare är att lägga sig ner omedelbart och ringa förlossningen eller 112 och rådfråga om det händer.

Ovanliga sjukdomar och missbildningar
Ibland är barnet svårt sjukt och avlider till följd av olika sjukdomar, syndrom, missbildningar, infektioner mm. Jag väljer dock att inte fördjupa mig i detta i denna artikel, då det är väldigt svårt att få med allting utan att skriva en halv bok mer eller mindre.

  • Redigerat 2020-09-19, 22:00 av Cireea
[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-07-21, 00:30
#1

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-07-21, 02:14
#2

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-07-21, 02:34
#3

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-07-21, 05:59
#4

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2015-07-22, 20:26
#5

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2016-07-08, 13:03
#6

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2018-01-21, 05:31
#7

Inlägget är borttaget

Upp till toppen